Søger du information om Pengegavens cookiepolitik, kan du læse mere på www.pengegaven.dk/Home/CookiePolicy.

 

Formål

 

Formålet med Pengegavens persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader dig, når du besøger vores hjemmeside.

 

Kort om Pengegaven

Denne hjemmeside ejes og drives af

 

www.pengegaven.dk v/ MoneyThree IVS

Faksegade 16, 3. tv.

2100 København Ø

CVR-nr.: 37 44 24 10

 

Kontakt os via www.pengegaven.dk/Home/Contact

 

Pengegavens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail: dpo@pengegaven.dk

 

Formålene med og retsgrundlaget for Pengegavens behandling af dine personoplysninger

For at du kan indgå en aftale med os via hjemmesiden, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer samt email-adresse.

Oplysningerne bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Kun pengegaven.dk's administration og bogholderi har adgang til de registrerede kundeoplysninger.

 

Vi indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på pengegaven.dk. på to måder:

  • Ved at brugeren selv afgiver oplysninger
  • Ved brug af såkaldte cookies

Pengegavens indsamling af personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende lovgivning

 

Pengegaven indsamler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os. Det kan fx være i følgende situationer:

  • du opretter dig som bruger på pengegaven.dk
  • du køber en pengegave
  • du modtager en pengegaven
  • du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev
  • du deltager i en konkurrence administreret af Pengegaven
  • du kontakter Pengegaven med spørgsmål, ris eller ros, rapporterer fejl, sender forslag til forbedringer eller sender en klage
  • du deltager i en undersøgelse

 

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at forbedre brugeroplevelsen på vores hjemmeside, f.eks. gennem analyser og målrettede undersøgelser.

Når du besøger pengegaven.dk indsamler Pengegaven via cookies information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruger vi til at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på pengegaven.

Pengegaven registrerer via cookies data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og tjenester i på hjemmesiden. Disse oplysninger bliver ikke sammensat med personoplysninger, som du eventuelt selv har afgivet til Pengegaven, med mindre du har accepteret dette.

Pengegaven bruger forskellige analyseværktøjer, såsom Google Analytics, der bistår os med at indsamle statistiske oplysninger om brugen af pengegaven.dk.

 

Læs mere om Pengegavens cookie-politik på www.pengegaven.dk/Home/CookiePolicy

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har afgivet et samtykke til Pengegavens behandling af dine personoplysninger, fx i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har der derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Dine rettigheder

Såfremt Pengegavens behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har også ret til indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i lov om massemediers informationsdatabaser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tak for din tilmelding! Der skete en fejl. prøv igen senere.